@damakurdi damakurdi Dama Alkurdi | Official Page

ramii19950 - ramii 5 days ago

يسعد هالطله ما احلاها صدقيني انك بتجنني بتاخذي العقل

nawafleh502 - ahmad ail 5 days ago

لي في بهـائـِك الطلـعُ انصيـاغـي و لسـتُ أدري إلى اين في هـواك أسـيرْ ... كل ما أعـرفهُ انـي حين أرى لا أرى غـيرك أمامـي و ليـس لـ قلبـي سـواك أنت من حبيـبْ ... كل ما طـل طيفُـك أو مـرّ لحظةً في سمـائي أشعـلُ الدنيا شعـراً و نشيـدْ ... فَ فيـك شعـري و كلامي و منـك كـل معنـى جميـلْ ...