Jezusi është Biri i Perëndisë🙏 @jezus.krisht_love jezus.krisht_love Our heart is our Lord🙏❤