Në emër të Atit, e të Birit e të Shpirtit Shenjt. Amen! Besoj në Hyjin, Atin e gjithëpushtetshëm, Krijuesin e qiellit e të tokës. E në Jezu Krishtin, Birin e tij një të vetmin, Zotin tonë, i cili u vu per virtyt të Shpirtit Shenjt. U lind prej Virgjëres Mari, pësoi mundimet nën Poncin Pilat, u vu ne kryq, vdiq e u varros, zbriti ne ferr; te tretën dite u ngjall se vdekuri; u ngjit në qiell, rri ne te djathtë te Hyjit, Atit te gjithëpushtetshëm; andej do te vijë per te gjykuar te gjallët e te vdekurit. Besoj ne Shpirtin Shenjt, Kishën e Shenjtë Katolike, Shoqërinë e shenjtërve, faljen e mëkateve, Ngjalljen e korpit, dhe jetën e pasosur. Amen! Kur lutesh për vete Në kokrrat e mëdha të rruzares thuaj: Nëse Jezusi do te me lirojë, une me te vertete do te jem i lire. Në kokrrat e vogla të rruzares thuaj: O Jezus, ki mëshirë për mua! O Jezus, më shëro! O Jezus, me shpëto! O Jezus me liro! Kur lutesh për familjen tënde Në kokrrat e mëdha të rruzares thuaj: Nëse Jezusi do ta lirojë familjen time, familja ime me të vertete do ë jetë e lirë. Në kokrrat e vogla të rruzares thuaj O Jezus, ki mëshirë për familjen time! O Jezus, shërojë familjen time! O Jezus, shpëtoje familjen time! O Jezus, liroje familjen time! Kur lutesh për një person Në kokrrat e mëdha të rruzares thuaj: Nëse Jezus do ta lirojë (thuaj emrin e personit: Gjonin... Marten...), (Gjoni... Martja...) më të vërtetë do të jetë i/e lirë. Nëkokrrat e vogla të rruzares thuaj: O Jezus, ki mëshirë për (Gjonin... Marten...)! O Jezus, shëroje (Gjonin... Marten...)! O Jezus, shpëtoje (Gjonin... Marten...)! O Jezus, liroje (Gjonin... Marten...)! Në fund të rruzares së Lirimit thuaj: Të falemi, Mbretëreshë, Nëna e meshirës, jeta, ëmbëlsimi e shpresa jonë, të falemi! Ty të thërrasim ne të shkretët, bijte e Evës, që po fshajmë, po gjëmojmë e po qajmë në këte shekull plot me lot. Deh pra, pajtorja jonë, ata sy të mëshirshëm të tu silli prej nesh! E Jezusin, të bekuarin, frytin e barkut tënd, pas kësaj shkretie na kallëzo.O e dhimbshmja o e buta, o e ëmbla Virgjëra Mari! Amen!#jesus#god#blessed#pray #faith#albania #praise #vatican #vaticancity #germany #france #italy #catholic #catholicchurch #romancatholic @jezus.krisht_love zemra.krishtit Our heart is our Lord🙏❤

 • Our heart is our Lord🙏❤ NĂ« emĂ«r tĂ« Atit, e tĂ« Birit e tĂ« Shpirtit Shenjt. Amen!
Besoj në Hyjin, Atin e gjithëpushtetshëm, Krijuesin e qiellit e të tokës. E në Jezu Krishtin, Birin e tij një të vetmin, Zotin tonë, i cili u vu per virtyt të Shpirtit Shenjt. U lind prej Virgjëres Mari, pësoi mundimet nën Poncin Pilat, u vu ne kryq, vdiq e u varros, zbriti ne ferr; te tretën dite u ngjall se vdekuri; u ngjit në qiell, rri ne te djathtë te Hyjit, Atit te gjithëpushtetshëm; andej do te vijë per te gjykuar te gjallët e te vdekurit. Besoj ne Shpirtin Shenjt, Kishën e Shenjtë Katolike, Shoqërinë e shenjtërve, faljen e mëkateve, Ngjalljen e korpit, dhe jetën e pasosur. Amen!
Kur lutesh për vete
Në kokrrat e mëdha të rruzares thuaj:
Nëse Jezusi do te me lirojë, une me te vertete do te jem i lire.
Në kokrrat e vogla të rruzares thuaj:
O Jezus, ki mëshirë për mua!
O Jezus, më shëro!
O Jezus, me shpëto!
O Jezus me liro!
Kur lutesh për familjen tënde
Në kokrrat e mëdha të rruzares thuaj:
Nëse Jezusi do ta lirojë familjen time, familja ime me të vertete do ë jetë e lirë.
Në kokrrat e vogla të rruzares thuaj
O Jezus, ki mëshirë për familjen time!
O Jezus, shërojë familjen time!
O Jezus, shpëtoje familjen time!
O Jezus, liroje familjen time!
Kur lutesh për një person
Në kokrrat e mëdha të rruzares thuaj:
Nëse Jezus do ta lirojë (thuaj emrin e personit: Gjonin... Marten...), (Gjoni... Martja...) më të vërtetë do të jetë i/e lirë.
Nëkokrrat e vogla të rruzares thuaj:
O Jezus, ki mëshirë për (Gjonin... Marten...)!
O Jezus, shëroje (Gjonin... Marten...)! O Jezus, shpëtoje (Gjonin... Marten...)!
O Jezus, liroje (Gjonin... Marten...)! Në fund të rruzares së Lirimit thuaj:
Të falemi, Mbretëreshë, Nëna e meshirës, jeta, ëmbëlsimi e shpresa jonë, të falemi! Ty të thërrasim ne të shkretët, bijte e Evës, që po fshajmë, po gjëmojmë e po qajmë në këte shekull plot me lot. Deh pra, pajtorja jonë, ata sy të mëshirshëm të tu silli prej nesh! E Jezusin, të bekuarin, frytin e barkut tënd, pas kësaj shkretie na kallëzo.O e dhimbshmja o e buta, o e ëmbla Virgjëra Mari! Amen!#jesus#god#blessed#pray #faith#albania #praise #vatican #vaticancity #germany #france #italy #catholic #catholicchurch #romancatholic

  @zemra.krishtit

  2 months ago
 • NĂ« emĂ«r tĂ« Atit, e tĂ« Birit e tĂ« Shpirtit Shenjt. Amen! Besoj nĂ« Hyjin, Atin e gjithĂ«pushtetshĂ«m, Krijuesin e qiellit e tĂ« tokĂ«s. E nĂ« Jezu Krishtin, Birin e tij njĂ« tĂ« vetmin, Zotin tonĂ«, i cili u vu per virtyt tĂ« Shpirtit Shenjt. U lind prej VirgjĂ«res Mari, pĂ«soi mundimet nĂ«n Poncin Pilat, u vu ne kryq, vdiq e u varros, zbriti ne ferr; te tretĂ«n dite u ngjall se vdekuri; u ngjit nĂ« qiell, rri ne te djathtĂ« te Hyjit, Atit te gjithĂ«pushtetshĂ«m; andej do te vijĂ« per te gjykuar te gjallĂ«t e te vdekurit. Besoj ne Shpirtin Shenjt, KishĂ«n e ShenjtĂ« Katolike, ShoqĂ«rinĂ« e shenjtĂ«rve, faljen e mĂ«kateve, Ngjalljen e korpit, dhe jetĂ«n e pasosur. Amen! Kur lutesh pĂ«r vete NĂ« kokrrat e mĂ«dha tĂ« rruzares thuaj: NĂ«se Jezusi do te me lirojĂ«, une me te vertete do te jem i lire. NĂ« kokrrat e vogla tĂ« rruzares thuaj: O Jezus, ki mĂ«shirĂ« pĂ«r mua! O Jezus, mĂ« shĂ«ro! O Jezus, me shpĂ«to! O Jezus me liro! Kur lutesh pĂ«r familjen tĂ«nde NĂ« kokrrat e mĂ«dha tĂ« rruzares thuaj: NĂ«se Jezusi do ta lirojĂ« familjen time, familja ime me tĂ« vertete do Ă« jetĂ« e lirĂ«. NĂ« kokrrat e vogla tĂ« rruzares thuaj O Jezus, ki mĂ«shirĂ« pĂ«r familjen time! O Jezus, shĂ«rojĂ« familjen time! O Jezus, shpĂ«toje familjen time! O Jezus, liroje familjen time! Kur lutesh pĂ«r njĂ« person NĂ« kokrrat e mĂ«dha tĂ« rruzares thuaj: NĂ«se Jezus do ta lirojĂ« (thuaj emrin e personit: Gjonin... Marten...), (Gjoni... Martja...) mĂ« tĂ« vĂ«rtetĂ« do tĂ« jetĂ« i/e lirĂ«. NĂ«kokrrat e vogla tĂ« rruzares thuaj: O Jezus, ki mĂ«shirĂ« pĂ«r (Gjonin... Marten...)! O Jezus, shĂ«roje (Gjonin... Marten...)! O Jezus, shpĂ«toje (Gjonin... Marten...)! O Jezus, liroje (Gjonin... Marten...)! NĂ« fund tĂ« rruzares sĂ« Lirimit thuaj: TĂ« falemi, MbretĂ«reshĂ«, NĂ«na e meshirĂ«s, jeta, Ă«mbĂ«lsimi e shpresa jonĂ«, tĂ« falemi! Ty tĂ« thĂ«rrasim ne tĂ« shkretĂ«t, bijte e EvĂ«s, qĂ« po fshajmĂ«, po gjĂ«mojmĂ« e po qajmĂ« nĂ« kĂ«te shekull plot me lot. Deh pra, pajtorja jonĂ«, ata sy tĂ« mĂ«shirshĂ«m tĂ« tu silli prej nesh! E Jezusin, tĂ« bekuarin, frytin e barkut tĂ«nd, pas kĂ«saj shkretie na kallĂ«zo.O e dhimbshmja o e buta, o e Ă«mbla VirgjĂ«ra Mari! Amen!#jesus#god#blessed#pray #faith#albania #praise #vatican #vaticancity #germany #france #italy #catholic #catholicchurch #romancatholic https://instagram.ffra1-1.fna.fbcdn.net/vp/36d7482d1226c2056dcea8d37d1a21a3/5CE43A85/t51.2885-15/e35/52634074_257328508482602_4688174142730100001_n.jpg?_nc_ht=instagram.ffra1-1.fna.fbcdn.net zemra.krishtit

  Në emër të Atit, e të Birit e të Shpirtit Shenjt. Amen!
  Besoj në Hyjin, Atin e gjithëpushtetshëm, Krijuesin e qiellit e të tokës. E në Jezu Krishtin, Birin e tij një të vetmin, Zotin tonë, i cili u vu per virtyt të Shpirtit Shenjt. U lind prej Virgjëres Mari, pësoi mundimet nën Poncin Pilat, u vu ne kryq, vdiq e u varros, zbriti ne ferr; te tretën dite u ngjall se vdekuri; u ngjit në qiell, rri ne te djathtë te Hyjit, Atit te gjithëpushtetshëm; andej do te vijë per te gjykuar te gjallët e te vdekurit. Besoj ne Shpirtin Shenjt, Kishën e Shenjtë Katolike, Shoqërinë e shenjtërve, faljen e mëkateve, Ngjalljen e korpit, dhe jetën e pasosur. Amen!
  Kur lutesh për vete
  Në kokrrat e mëdha të rruzares thuaj:
  Nëse Jezusi do te me lirojë, une me te vertete do te jem i lire.

  Në kokrrat e vogla të rruzares thuaj:
  O Jezus, ki mëshirë për mua!
  O Jezus, më shëro!
  O Jezus, me shpëto!
  O Jezus me liro!

  Kur lutesh për familjen tënde

  Në kokrrat e mëdha të rruzares thuaj:
  Nëse Jezusi do ta lirojë familjen time, familja ime me të vertete do ë jetë e lirë.

  Në kokrrat e vogla të rruzares thuaj
  O Jezus, ki mëshirë për familjen time!
  O Jezus, shërojë familjen time!
  O Jezus, shpëtoje familjen time!
  O Jezus, liroje familjen time!

  Kur lutesh për një person

  Në kokrrat e mëdha të rruzares thuaj:
  Nëse Jezus do ta lirojë (thuaj emrin e personit: Gjonin... Marten...), (Gjoni... Martja...) më të vërtetë do të jetë i/e lirë.
  Nëkokrrat e vogla të rruzares thuaj:
  O Jezus, ki mëshirë për (Gjonin... Marten...)!
  O Jezus, shëroje (Gjonin... Marten...)! O Jezus, shpëtoje (Gjonin... Marten...)!
  O Jezus, liroje (Gjonin... Marten...)! Në fund të rruzares së Lirimit thuaj:

  Të falemi, Mbretëreshë, Nëna e meshirës, jeta, ëmbëlsimi e shpresa jonë, të falemi! Ty të thërrasim ne të shkretët, bijte e Evës, që po fshajmë, po gjëmojmë e po qajmë në këte shekull plot me lot. Deh pra, pajtorja jonë, ata sy të mëshirshëm të tu silli prej nesh! E Jezusin, të bekuarin, frytin e barkut tënd, pas kësaj shkretie na kallëzo.O e dhimbshmja o e buta, o e ëmbla Virgjëra Mari! Amen! #jesus #god #blessed #pray #faith #albania #praise #vatican #vaticancity #germany #france #italy #catholic #catholicchurch #romancatholic

 • 1,018 32
 • Save Image Other Pictures

Instagram zemra.krishtit (Our heart is our Lord🙏❤) Other Tag4You Posts