Shenjti Shna Ndue. na drejto në rrugën e Krishtit. Në rrugën e Krishtit. e cila është vetmja që na qon tek Zoti. Ajo rrugë e vërtetë që na bashkon më Zotin e të afermin tonë. Amen.#jesus #jesuschrist #jesusiscalling #jesusdaily #jesusloves #jesusfreak #jesuslovesyou#god #godblessyou#godbless ##vatican #shqiperia #tirana #vaticansite #albania#godblessyou #salvation #family #faith #pray #catholicchurch #romancatholic #catholicism #praise#germany #france @jezus.krisht_love jezus.krisht_love Our heart is our Lord🙏❤