. سفر به گرجستان، معجون فرهنگ و تاریخ و طبیعت . اگر از معاشرت با مردمی خونگرم، وقت گذراندن در طبیعتی ناب، پرسه زدن در مکان های تاریخی لذت می برید. سفر به گرجستان بهترین پیشنهاد برای شماست! سفری که نباید از دست داد!! #همسفر_کلوت باشید. 💥 #تورترکیبی گرجستان - ارمنستان | تفلیس، ایروان 📆 8 روز و 7 شب| نوروز 97 💲 2,650,000 تومان 📢2,550,000 تومان تخفیف ویژه این تور تا 96/11/30 #فرصتی_برای_تجربه_های_جدید . 🌐 Kalouttravel.com . ☎️ 02152827000 ☎️ 09902600636 . @kalouttravel @kalouttravel @kalouttravel @tishineh tishineh تیشینه

 • tishineh

  @tishineh

  1 year ago
 • . سفر به گرجستان، معجون فرهنگ و تاریخ و طبیعت . اگر از معاشرت با مردمی خونگرم، وقت گذراندن در طبیعتی ناب، پرسه زدن در مکان های تاریخی لذت می برید. سفر به گرجستان بهترین پیشنهاد برای شماست! سفری که نباید از دست داد!! #همسفر_کلوت باشید. 💥 #تورترکیبی گرجستان - ارمنستان | تفلیس، ایروان 📆 8 روز و 7 شب| نوروز 97 💲 2,650,000 تومان 📢2,550,000 تومان تخفیف ویژه این تور تا 96/11/30 #فرصتی_برای_تجربه_های_جدید . 🌐 Kalouttravel.com . ☎️ 02152827000 ☎️ 09902600636 . @kalouttravel @kalouttravel @kalouttravel
  تیشینه .
سفر به گرجستان، معجون فرهنگ و تاریخ و طبیعت
.
اگر از معاشرت با مردمی خونگرم،
وقت گذراندن در طبیعتی ناب،
پرسه زدن در مکان های تاریخی لذت می برید.
سفر به گرجستان بهترین پیشنهاد برای شماست!

سفری که نباید از دست داد!! #همسفر_کلوت باشید. 💥 #تورترکیبی گرجستان - ارمنستان | تفلیس، ایروان
📆 8 روز و 7 شب| نوروز 97
💲 2,650,000 تومان 📢2,550,000 تومان تخفیف ویژه این تور تا 96/11/30

#فرصتی_برای_تجربه_های_جدید .
🌐 Kalouttravel.com
.
☎️ 02152827000
☎️ 09902600636
.
 @kalouttravel
@kalouttravel
@kalouttravel

  .
  سفر به گرجستان، معجون فرهنگ و تاریخ و طبیعت
  .
  اگر از معاشرت با مردمی خونگرم،
  وقت گذراندن در طبیعتی ناب،
  پرسه زدن در مکان های تاریخی لذت می برید.
  سفر به گرجستان بهترین پیشنهاد برای شماست!

  سفری که نباید از دست داد!! #همسفر_کلوت باشید. 💥 #تورترکیبی گرجستان - ارمنستان | تفلیس، ایروان
  📆 8 روز و 7 شب| نوروز 97
  💲 2,650,000 تومان 📢2,550,000 تومان تخفیف ویژه این تور تا 96/11/30

  #فرصتی_برای_تجربه_های_جدید .
  🌐 Kalouttravel.com
  .
  ☎️ 02152827000
  ☎️ 09902600636
  .
  @kalouttravel @kalouttravel @kalouttravel

 • 598 0
 • Save Image Other Pictures
No Comments this post