. زندگیست دیگر! همیشه که همه رنگ‌هایش جور نیست، همه سازهایش کوک نیست! باید یاد گرفت با هر سازش رقصید، حتی با ناکوک ترین ناکوکش... اصلا رنگ و رقص و ساز و کوکش را فراموش کن! حواست باشد به این روزهایی که دیگر برنمی گردد... . به فرصت هایی که مثل باد می آیند و می روند و همیشگی نیستند، به این سالها که به سرعت برق می گذرند.... . #Iran now accounts for approximately 90% of the world production of #saffron. . .با تشکر از @amirenayatii . کانال تلگرام گردشگری #تیشینه👇👇 @Tishineh @Tishineh https://t.me/joinchat/AAAAADuqOz46-bfCxRM4RA #tishineh @tishineh tishineh تیشینه

 • tishineh

  @tishineh

  1 year ago
 • . زندگیست دیگر! همیشه که همه رنگ‌هایش جور نیست، همه سازهایش کوک نیست! باید یاد گرفت با هر سازش رقصید، حتی با ناکوک ترین ناکوکش... اصلا رنگ و رقص و ساز و کوکش را فراموش کن! حواست باشد به این روزهایی که دیگر برنمی گردد... . به فرصت هایی که مثل باد می آیند و می روند و همیشگی نیستند، به این سالها که به سرعت برق می گذرند.... . #Iran now accounts for approximately 90% of the world production of #saffron. . .با تشکر از @amirenayatii . کانال تلگرام گردشگری #تیشینه👇👇 @Tishineh @Tishineh https://t.me/joinchat/AAAAADuqOz46-bfCxRM4RA #tishineh
  تیشینه .
زندگیست دیگر! 
همیشه که همه رنگ‌هایش جور نیست، 
همه سازهایش کوک نیست!

باید یاد گرفت با هر سازش رقصید، 
حتی با ناکوک ترین ناکوکش... اصلا رنگ و رقص و ساز و کوکش را فراموش کن! 
حواست باشد به این روزهایی که دیگر برنمی گردد...
.
به فرصت هایی که مثل باد می آیند و می روند و همیشگی نیستند، 
به این سالها که به سرعت برق می گذرند.... .

#Iran now accounts for approximately 90% of the world production of #saffron.
.
.با تشکر از @amirenayatii
.
کانال تلگرام گردشگری #تیشینه👇👇
@Tishineh
@Tishineh

https://t.me/joinchat/AAAAADuqOz46-bfCxRM4RA

#tishineh

  .
  زندگیست دیگر!
  همیشه که همه رنگ‌هایش جور نیست،
  همه سازهایش کوک نیست!

  باید یاد گرفت با هر سازش رقصید،
  حتی با ناکوک ترین ناکوکش... اصلا رنگ و رقص و ساز و کوکش را فراموش کن!
  حواست باشد به این روزهایی که دیگر برنمی گردد...
  .
  به فرصت هایی که مثل باد می آیند و می روند و همیشگی نیستند،
  به این سالها که به سرعت برق می گذرند.... .

  #Iran now accounts for approximately 90% of the world production of  #saffron.
  .
  .با تشکر از @amirenayatii .
  کانال تلگرام گردشگری #تیشینه👇👇
  @Tishineh @Tishineh
  https://t.me/joinchat/AAAAADuqOz46-bfCxRM4RA

  #tishineh

 • 2,127 22
 • Save Image Other Pictures
premshankar7334 - Prem aaron 1 year ago

மிக அருமையான படைப்பு வாழ்த்துக்கள் திசினே poetic composition congrats

clubsuper7 - M Hadi 1 year ago

What a beautiful piece, you can find your story of life in this picture, many thanks in advance for sharing and all the best wishes to the photographer.

zohre.hassani - 1 year ago

فرش خوشرنگ و خوش طرح و زعفران خوشبو مادر خوش عطر عزیز، چیزی کم نداره این تصویر،،،