💕sama💕    Teh    🎊62/12/4🎊 @sama.afshar.1362

sama.afshar.1362

💕sama💕 Teh 🎊62/12/4🎊 💞❤اونی که فهمید ما خوبیم از خوبیش بود اونی که فک کرد ما بدیم از بدیش بود ما نه بدیم نه خوب شما خوب باش ما یاد بگیریم❤💞😄☺😊😉😜

💕sama💕 Teh 🎊62/12/4🎊 Profile Information

💕sama💕 Teh 🎊62/12/4🎊 Account is Private

Request to follow sama.afshar.1362 to see their photos, videos and stories.

Most Popular Instagram Hashtags